CD
Ett utmärkt media att sprida information och kunskap med. Det kan användas till så mycket mer än musik, foto och dataspel som t.ex. manualer, dokumentationer, prislistor och presentationer som skall spridas till ett flertal mottagare.

CD-Rom skivor
Dessa skivor används för att lagra större och mindre dokument där text, bild (fast/rörlig) och ljud kan kombineras på många sätt. Genom att använda en CD-Romskiva behöver du inte tänka på att den skall passa PC eller Mac eftersom alla operativsystem kan läsa den förutsatt att man nyttjar ett generellt verktyg och användargränssnitt. Ett sådant verktyg är bl.a. Acrobat.

Acrobat
Acrobat tillämpar en standard som gör det möjligt att använda samma CD-Rom skiva för Mac och PC, vare sig det gäller svart/vita eller färgdokument som skall lagras med sök- och utskriftsmöjligheter. Dessutom har man möjlighet att även implementera rörliga bilder och interaktiva länkar lokalt som såväl över Internet.
Mer om detta kan du läsa på Adobe's hemsida www.adobe.se.