Vårat sätt att se på service
Vår symbol fjädern valdes för att vi kunde identifiera vår och företagets filosofi med den. Dels för att den påminner oss om den gamla gåspennan, tryckets föregångare. Men framför allt tycker vi att fjäderns egenskaper uttrycker kärnan i ett serviceföretags agerande: Lätthet och följsamhet.
Vi försöker hela tiden ligga ett litet steg före och anpassa våra produkter och agerande till kundernas behov. Målet är att ha lösningen klar innan problemet dyker upp. Service är, enligt vår uppfattning, något som egentligen inte märks förrän den inte fungerar.
Vi är ett familjeföretag som servat Sundsvallsföretag sedan träpatronernas tid. Vi kommer att serva kunderna långt in i nästa millenium.

Vi utvecklas med informationsbäraren
Informationshanteringen har under de senaste åren genomgått en stor utvecklingsfas där datorerna och det nya IT-samhället kommit in i bilden. Detta har påverkat vårt sätt att arbeta och våra produkter, informationsbärare som vi förädlar hos oss, för att ni skall få ut ert budskap till kunder, medarbetare och andra mottagare. För att uppfylla era och marknadens krav har vi vidgat vårt utbud från papperet till att omfatta nya medier som bl.a. CD-Rom.

Samordning under kontroll
Vi ser tillsammans med våra samarbetspartners till att ni får en produkt som är anpassad till era behov. Med vårt breda sortiment och kunnande erbjuder vi helhetslösningar när det gäller att förmedla information.

Miljö
De miljömässiga aspekterna har fått en allt större betydelse i vårt arbete. I produktionen jobbar vi ständigt med att minska behovet av olika kemikalier och byta till miljövänligare produktionsmetoder. När det gäller papperet försöker vi naturligtvis att styra valen till de miljögodkända (svanenmärkta) papperssorterna.

Ekonomi
När vi talar om ekonomi är det inte bara kronor och ören som gäller. Hit hör också leveranstider, leveranssäkerhet och en anpassad kvalité. Allt detta skall vägas in i den totala ekonomin för att ge en rättvis syn på den totala omfattningen för en produktion. Där vi premierar det långsiktiga samarbetet framför det korta.